Календар навчальних подій \ Календарь обучения - навчальна студія Trend

Перейти до контакту

Головне меню:


Календар навчальних подій
14 січня (понеділок)
Курси Бухгалтерія на підприємстві

Графік занять: пн. ср.пт. (10 00 - 12 30)
Про курс: Курси бухгалтерського обліку для початківців, бажаючих працювати бухгалтером на підприємстві або самостійно вести облік грошових коштів для ТОВ і ФОП, для власників та директорів компаній, які контролюють бухоблік на підприємстві
HR-менеджер - курси
базовий курс ейчара

Графік занять: пн. ср. пт. (15 30 - 18 00)
Про курс: Курси для початківців - менеджерів з персоналу, рекрутерів, кадровиків і тих, хто самостійно підбирає персонал у свою компанію. На наших курсах Ви отримаєте
базові знання з методів підбору працівників, проведення співбесіди по вакансіям різних типів, основи формування корпоративної культури та внутрішньої роботи з персоналом колективу

15 січня (вівторок)
курси для менеджера з персоналу, кадровика, бухгалтера

Графік занять: вт. чт. (9 00 - 12 00)
Про курс: Курси Кадрового документообігу для працівників відділів кадрів, менеджерів з персоналу, керівників невеликих компаній. Розглядаються правила оформлення працівників, укладання договорів, формування посадових інструкцій, ведення кадрових документів та штатного розкладу

Курси кадрового документообігу
Рекрутинг в ресторані - тренінг підбору персоналу
Психологія менеджменту. Управління колективом
тренінг з підбору персоналу ресторану

Графік занять: вт. (15 00 - 21 00)
Про курс:
Тренінг з підбору персоналу (рекрутинг-тренінг) ресторанного закладу для: власників ресторанів, кав'ярень, менеджерів та адміністраторів ресторанів з невеликим досвідом роботи, досвідченим менеджерам для вдосконалення та структуризації своїх знань

Графік занять:  вт. чт. (18 00 - 21 00)
Про курс: Даний курс допоможе Вам здобути знання з психологічних основ управління персоналом, отримати розуміння процесів формування колективу та соціальних змін у ньому, навчитися оцінювати соціально-психологічний клімат колективу, проводити профілактику та аналіз конфліктних ситуацій, оволодіти методами формування команди
16 січня (середа)
Тренінг Продажі в ресторані
тренінг ресторанного бізнесу

Графік занять: ср. (11 00 - 17 00)
Про курс: Тренінг для керівників ресторанних закладів, менеджерів, адміністраторів – як зробити більш ефективними продажі в ресторані. Правила та методики ресторанних продажів, підвищення суми середнього чеку. Навчання офіціантів ресторанним продажам - корпоративне навчання на замовлення

Графік занять: пн. вт. ср. чт. (12 00 - 15 00)
Про курс: Курси по організації ресторанного бізнесу для власників ресторанного закладу чи тих, хто планує займатися даною справою; багато інформації для менеджерів\адмістраторів ресторану, як з досвідом, так і без. На заняттях розглядаються всі основні аспекти роботи ресторанного закладу від відкриття до налагодження процесів внутрішньої організації.
професійний курс

Графік занять:  пн. ср. пт. (19 00 - 21 00)
Про курс: На курсі "Управлінського обліку" Ви отримаєте практичні навики по формуванню ціноутворення та системний погляд на питання планування, контролю та обліку діяльності компанії і окремих її процесів за допомогою УО, як системи внутрішнього аналізу ефективності роботи компанії.
Курси Ресторанний бізнес
Управлінський облік - навчання
17 січня (четвер)
курси фінансового аналітика

Графік занять:  вт. чт. (9 00 - 12 00)
Про курс: Курси фінансового аналізу для економістів, бухгалтерів, фінансистів, керівників. На учбових прикладах розглядаються методи фінансового аналізу для розрахунку ліквідності та рентабельності продукції підприємства з метою оптимізації виробничих процесів та ефективного управління фінансами
Курси фінансового аналізу та управління фінансами
18 січня (п'ятниця)
тренінг для бухгалтерів, фінансистів, керівників

Графік занять:  пт. сб. (9 30 - 17 00)
Про тренінг: На тренінгу надаються поняття (терміни) фінансового аналізу, техніки аналізу фінансового стану та результатів діяльності компанії, правила користування інформацією з фінансових звітів для прийняття ефективних управлінських рішень
Фінансовий аналіз - тренінг
19 січня (субота)
Курси Головний бухгалтер
Курсы бизнес-планирования
Директор по персоналу - курси
курси головного бухгалтера

Графік занять: сб. (9 00 - 13 00)
Про курс: Курси для працюючих бухгалтерів та керівників бізнесу. На курсах головного бухгалтера розглядаються питання вимог та правила формування і подачі бухгалтерської звітності у відповідності до податкого кодексу України, види податків та сборів, обов'язки та права платників податків, функції та права контролюючих органів, правила заповнення податкових накладних та декларації
базовий курс

Графік занять: сб.  (9 00 - 13 00)
Про курс:
Даний курс допоможе Вам навчитися планувати та прогнозувати фінансову діяльність власного бізнесу, компанії, проводити аналіз ринку товарів (послуг), визначати цільові стратегії, фінансові ризики, перспективи розвитку. На учбових прикладах розглядаються методи фінансового аналізу для розрахунку ліквідності та рентабельності продукції підприємства з метою оптимізації виробничих процесів
професійний курс по організації системи управління персоналом

Графік занять: сб. (16 30 - 20 30)
Про курс: Курси підвищення кваліфікації для менеджерів з персоналу (HR-рів). Навчання для керівників відділів та компаній по впровадженню системи управління персоналом та корпоративної культури. Розглядаються питання формування кадрової політики на підприємстві, мотиваційних підходів, налагодження системи кадрового документообігу, формуванню кадрового резерву, підвищення кваліфікації працівників та ін.
20 січня (неділя)
     професійний курс для економічних розрахунків

Графік занять:  нед. (9 00 - 12 00)
Про курс: Для відображення деяких робочих процесів достатньо знань базового рівня програми. Але, для вільного користування великими об'ємами даних чи відображення динаміки виробничих процесів, необхідні знання по створенню табличних масивів, складних діаграм та функцій прогнозування. Ці знання надаються на нашому курсі
Курси просунутого користувача Excel
курси швидкого машинопису

Графік занять: сб. нед. (18 00 - 20 30)
Про курс:
Навчання буде корисним для офісних працівників, редакторів, секретарів, референтів, працівників діловодної та кадрової служби. Також, швидкісний друк значно підвищує ефективність праці програмістів. На курсах машинопису за допомогою вправ методу "сліпого друку" Ви збільшите швидкість набору знаків на клавіатурі комп'ютера.

курси машинопису
21 січня (понеділок)
курси документознавства

Графік занять:  пн. ср. пт. (16 00 - 19 00)
Про курс: Курси по організації документообігу в компанії. Для діловодів, секретарів, керівників підрозділів. Система дотримання вимог оформлення та зберігання внутрішньої документації компанії та зовнішньої кореспонденції. Правила офомлення витягів, наказів, постанов, протоколів, розпоряджень та робота із запитами від держустанов
Курси документообігу в компанії
базовий курс

Графік занять:  пн. ср. пт. (19 00 - 21 00)
Про курс:
Курси мсфз для економістів, фінансистів, бухгалтерів, фінансових керівників та управлінців. За допомогою учбових прикладів та завдань Ви освоїте поняття, теоретичну та практичну базу, необхідну для складання фінансових звітів, відповідно до вимог міжнародних стандартів та зможете самостійно формувати фінансовий звіт компанії
Курсы МСФО \ Курси МСФЗ
22 січня (вівторок)
Конфлікти в колективі
курси управління персоналом

Графік занять: вт. чт. (9 30 - 12 00)
Про курс:
Курси управління конфліктами в колективі для менеджерів з персоналу, керівників компаній та відділів, власників бізнесу. Ви отримаєте розуміння причин та розвитку робочих конфліктів, інструменти управління, нейтралізації та переведення конфліктів у конструктивне русло

23 січня (середа)
     професійний тренінг

Графік занять: ср. пт. (18 00 - 21 00)
Про тренінг: На тренінгу ЗЕД для бухгалтера Ви отримаєте знання по відображенню у бухобліку зовнішньоекономічної діяльності компанії, згідно вимогам українського законодавства та стандартам бухобліку
Курси ЗЕД для бухгалтера
24 січня (четвер)
Курсы ФЛП \ Курси ФОП
курси підприємців

Графік занять: вт. чт. (18 00 - 21 00)
Про курс: На курсах для підприємів Ви дізнаєтесь, як, згідно українського законодавства, оформити відкриття ФОП (1-2-3-груп), вимоги, щодо ведення документації, оформлення працівників, загальні правила ведення обліку, правила роботи з касовим апаратом, подання податкових звітів, отримання ліцензій та інші питання ведення дільності ФОП
26 січня (субота)
Курсы аудит \ Курси внутрішній аудит компанії
професійний курс

Графік занять: сб. нед. (9 00 - 12 00)
Про курс: Курси аудиту для спеціалістів з бухгалтерською, фінансовою чи економічною базовою освітою. На курсах аудиторів розглядаються методи та засоби проведення внутрішнього аудиту компанії з метою перевірки та надання оцінки звітності, обліку компанії (продукту, проекту), а також, щоб виявити та оцінити ризики фінансової дільності компанії
27 січня (неділя)
Курси офіс-менеджера, секретаря-референта
 повний курс офіс-менеджера
 
Графік занять: сб. нед. (17 00 - 21 00)
Про курс: Навчання початківців, бажаючих освоїти професії офіс-менеджера, секретаря, помічника керівника, адміністратора. На курсі "Офіс-менеджер. Помічник секретаря" вивчаються теоретичні основи та практичні навики ділового спілкування, корпоративного стилю, ведення ділової документації, робота з офісними програмами на ПК, надаються знання з тайм-менеджменту та організації роботи офісу
30 січня (середа)
тренінг управління персоналом у ресторані

Графік занять: ср. чт. (14 00 - 18 30)
Про курс: Для керівників ресторанних закладів, менеджерів, адміністраторів – тренінг по підбору, навчанню, організації роботи та контролю персоналу (офіціантів, барменів, працівників кухні). На тренінгу розглядаємо, як розробити структурний підхід до процесу роботи з персоналом ресторану – від підбору та навчання до впровадження мотиваційних програм
 
Тренінг управління персоналом в ресторані
31 січня (четвер)
тренінг

Графік занять: чт. (14 00 -  18 00)
Про тренінг:  Одноденний тренінг для тих, хто знаходиться в активному пошуку роботи або лише планує зміну професійної діяльності чи місця роботи. На тренінгу розглядаються: вимоги до професійного резюме, психологічна підготовка до співбесіди, розвиток навичок самопрезентації, стандарти проходження інтерв'ю з HR-ом
Як пройти співбесіду (тренінг)
01 лютого (п'ятниця)
тренінг з продажів

Графік занять: пт. (10 30 - 17 00)
Про тренінг: тренінг комунікації для продавців магазинів, консультантів торгового залу, менеджерів з продажу, для тих, кто займається активним пошуком клієнтів, мережевого маркетингу. Ви дізнаєтесь про ефективні та неефективні комунікації під час продажу, відпрацюєте техніки активного слухання, методики роботи із запереченнями, вправи на комунікацію з покупцями різного типу сприйняття інформації
обучение на Тренинге коммуникации
Курси менеджера з продажів
базовий курс

Графік занять: пт. (17 00 - 21 00)
Про курс:  Курс розрахований на початківців, бажаючих отримати вакансію менеджера з продажыв та працювати в даній сфері. Наші курси поможуть Вам зрозуміти психологічні засади професії менеджера з продажів, освоїти та закріпити на практиці всі етапи процесів прямих та непрямих продажів, освоїти різні методи пошуку клієнтів та техніку телефонних продажів
02 лютого (субота)
Курси Ресторанний бізнес
Курси кадрового документообігу

Графік занять: вт. чт. (13 00 - 17 00)
Про курс: Курси по організації ресторанного бізнесу для власників ресторанного закладу чи тих, хто планує займатися даною справою; багато інформації для менеджерів\адмістраторів ресторану, як з досвідом, так і без. На заняттях розглядаються всі основні аспекти роботи ресторанного закладу від відкриття до налагодження процесів внутрішньої організації.
курси для менеджера з персоналу, кадровика, бухгалтера

Графік занять: сб. нед. (15 00 - 18 00)
Про курс: Курси Кадрового документообігу для працівників відділів кадрів, менеджерів з персоналу, керівників невеликих компаній. Розглядаються правила оформлення працівників, укладання договорів, формування посадових інструкцій, ведення кадрових документів та штатного розкладу

04 лютого (понеділок)
Директор по персоналу - курси
професійний курс по організації системи управління персоналом

Графік занять: пн. ср. пт. (15 00 - 18 00)
Про курс: Курси підвищення кваліфікації для менеджерів з персоналу (HR-рів). Навчання для керівників відділів та компаній по впровадженню системи управління персоналом та корпоративної культури. Розглядаються питання формування кадрової політики на підприємстві, мотиваційних підходів, налагодження системи кадрового документообігу, формуванню кадрового резерву, підвищення кваліфікації працівників та ін.
Курси кошторисника \ Курсы сметчика
базовий курс

Графік занять: пн. ср. (18 00 - 21 00)
Про курс: Курси по роботі в програмі АВК-5 для початківців, кошторисників, які не працювали з програмою, для замовників кошторисних робіт - щоб працювати з кошторисною документацією. На навчальних прикладах розглядаються принципи складання кошторисів
(в АВК-5) по ремонту, будівництву, використанню обладнання, демонтажу конструкцій, переоснащення, розрахунки адміністративних витрат та ін.

06 лютого (середа)
курси фінансового аналітика

Графік занять:  пн. ср. пт. (18 30 - 21 00)
Про курс: Курси фінансового аналізу для економістів, бухгалтерів, фінансистів, керівників. На учбових прикладах розглядаються методи фінансового аналізу для розрахунку ліквідності та рентабельності продукції підприємства з метою оптимізації виробничих процесів та ефективного управління фінансами
Курси фінансового аналізу та управління фінансами
09 лютого (субота)
HR-менеджер - курси
базовий курс ейчара

Графік занять: сб. нед. (15 30 - 18 30)
Про курс: Курси для початківців - менеджерів з персоналу, рекрутерів, кадровиків і тих, хто самостійно підбирає персонал у свою компанію. На наших курсах Ви отримаєте
базові знання з методів підбору працівників, проведення співбесіди по вакансіям різних типів, основи формування корпоративної культури та внутрішньої роботи з персоналом колективу

10 лютого (неділя)
Курсы МСФО \ Курси МСФЗ
базовий курс

Графік занять:  сб. нед. (9 00 - 12 00)
Про курс:
Курси мсфз для економістів, фінансистів, бухгалтерів, фінансових керівників та управлінців. За допомогою учбових прикладів та завдань Ви освоїте поняття, теоретичну та практичну базу, необхідну для складання фінансових звітів, відповідно до вимог міжнародних стандартів та зможете самостійно формувати фінансовий звіт компанії
13 лютого (середа)
Курси Адміністратора (менеджера) ресторану

Графік занять: ср. пт. (17 30 - 21 00)
Про курс: Курси Адміністратора (менеджера) ресторану для бажаючих працювати у ресторанному бізнесі на посаді: управлінця, менеджера, адміністратора. Навчання буде корисним як новачкам, так і тим, хто має досвід роботи в ресторанних закладах і хоче стуктурувати свої знання або перейти на нову - управлінську посаду.
кнопка "Подати заявку"
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад до змісту | Назад до головного меню ^Наверх