Календар навчальних подій \ Календарь обучения - навчальна студія Trend

Перейти до контакту

Головне меню:


Календар навчальних подій
20 червня (середа)
Курси ЗЕД для бухгалтера
     професійний тренінг

Графік занять: ср. пт. (15 00 - 18 00)
Про тренінг: На тренінгу ЗЕД для бухгалтера Ви отримаєте знання по відображенню у бухобліку зовнішньоекономічної діяльності компанії, згідно вимогам українського законодавства та стандартам бухобліку .... більше про курси зед для бухгалтера
23 червня (субота)
Курси кошторисника \ Курсы сметчика
базовий курс

Графік занять: сб. нед. (16 00 - 20 00)
Про курс: Курси по роботі в програмі АВК-5 для початківців, кошторисників, які не працювали з програмою, для замовників кошторисних робіт - щоб працювати з кошторисною документацією. На навчальних прикладах розглядаються принципи складання кошторисів
(в АВК-5) по ремонту, будівництву, використанню обладнання, демонтажу конструкцій, переоснащення, розрахунки адміністративних витрат та ін. ... більше про курси АВК

24 червня (неділя)
Психологія менеджменту. Управління колективом
Графік занять:  сб. нед. (12 00 - 16 00)
Про курс: Даний курс допоможе Вам здобути знання з психологічних основ управління персоналом, отримати розуміння процесів формування колективу та соціальних змін у ньому, навчитися оцінювати соціально-психологічний клімат колективу, проводити профілактику та аналіз конфліктних ситуацій, оволодіти методами формування команди ... більше про курс з психологіїї менеджменту
25 червня (понеділок)
Курси Адміністратора (менеджера) ресторану

Графік занять: пн. вт. ср. чт. (11 30 - 14 30)
Про курс: Курси Адміністратора (менеджера) ресторану для бажаючих працювати у ресторанному бізнесі на посаді: управлінця, менеджера, адміністратора. Навчання буде корисним як новачкам, так і тим, хто має досвід роботи в ресторанних закладах і хоче стуктурувати свої знання або перейти на нову - управлінську посаду... більше про курси адміністратора ресторану

Графік занять: пн. вт. ср. чт. (15 00 - 17 30)
Про курс: Курси по організації ресторанного бізнесу для власників ресторанного закладу чи тих, хто планує займатися даною справою; багато інформації для менеджерів\адмістраторів ресторану, як з досвідом, так і без. На заняттях розглядаються всі основні аспекти роботи ресторанного закладу від відкриття до налагодження внутрішньої організації ...  більше про курси ресторанного бізнесу
Курси Ресторанний бізнес
26 червня (вівторок)
Курсы ФЛП \ Курси ФОП
курси для підприємців

Графік занять: вт. чт. (17 30 - 21 00)
Про курс: На курсах для підприємів Ви дізнаєтесь, як, згідно українського законодавства, оформити відкриття ФОП (1-2-3-груп), вимоги, щодо ведення документації, загальні правила ведення обліку, правила роботи з касою, подання податкових звітів, оформлення найманих працівників та інші питання ведення дільності ФОП ...
більше про курси фоп
30 червня (субота)
курси фінансового аналітика

Графік занять:  сб. нед. (9 00 - 12 30)
Про курс: Курси фінансового аналізу для економістів, бухгалтерів, фінансистів, керівників. На учбових прикладах розглядаються методи фінансового аналізу для розрахунку ліквідності та рентабельності продукції підприємства з метою оптимізації виробничих процесів та ефективного управління фінансами...
більше про курс фінансового аналізу
Курси фінансового аналізу та управління фінансами
Курси Бухгалтерія на підприємстві
Курси просунутого користувача Excel

Графік занять: сб. нед. (12 00 - 15 00)
Про курс: Курси бухгалтерського обліку для початківців, бажаючих працювати бухгалтером на підприємстві або самостійно вести облік грошових коштів для ТОВ і ФОП, для власників та директорів компаній, які контролюють бухоблік на підприємстві ... більше про курси бухгалтера
     професійний курс

Графік занять:  сб. нед. (15 30 - 18 00)
Про курс: Для відображення деяких робочих процесів достатньо знань базового рівня програми. Але, для вільного користування великими об'ємами даних чи відображення динаміки виробничих процесів, необхідні знання по створенню табличних масивів, складних діаграм та функцій прогнозування. Ці знання надаються на нашому курсі...
більше про курси ексель для просунутих
01 липня (неділя)
професійний курс

Графік занять: сб. нед. (15 00 - 18 00)
Про курс: Курси аудиту для спеціалістів з бухгалтерською, фінансовою чи економічною базовою освітою. На курсах аудиторів розглядаються методи та засоби проведення внутрішнього аудиту компанії з метою перевірки та надання оцінки звітності, обліку компанії (продукту, проекту), а також, щоб виявити та оцінити ризики фінансової дільності компанії ... більше про курси аудиту
Курсы аудит \ Курси внутрішній аудит компанії
02 липня (понеділок)

Графік занять: пн. вт. ср. чт. (12 30 - 15 00)
Про курс: Курси по організації документообігу в компанії. Для діловодів, секретарів, керівників підрозділів. Система дотримання вимог оформлення та зберігання внутрішньої документації компанії та зовнішньої кореспонденції. Правила офомлення витягів, наказів, постанов, протоколів, розпоряджень та робота із запитами від держустанов ... більше про курси діловодства
Курси документообігу в компанії
курси для менеджера з персоналу, кадровика, бухгалтера

Графік занять: пн. ср. пт. (18 30 - 20 30)
Про курс: Курси Кадрового документообігу для працівників відділів кадрів, менеджерів з персоналу, керівників невеликих компаній. Розглядаються правила оформлення працівників, укладання договорів, формування посадових інструкцій, ведення кадрових документів та штатного розкладу
... більше про курси кадрового документообігу

Курси кадрового документообігу
03 липня (вівторок)
Курси Бухгалтерія на підприємстві

Графік занять: пн. вт. ср. чт. пт. (10 00 - 12 30)
Про курс: Курси бухгалтерського обліку для початківців, бажаючих працювати бухгалтером на підприємстві або самостійно вести облік грошових коштів для ТОВ і ФОП, для власників та директорів компаній, які контролюють бухоблік на підприємстві ... більше про курси бухгалтера
Курси офіс-менеджера, секретаря-референта
Графік занять: вт. чт. (18 30 -  21 00)
Про курс: Курси менеджера\секретаря для бажаючих освоїти професії офіс-менеджер, секретар, помічник керівника, адміністратор. На курсі "Офіс-менеджер. Помічник керівника" вивчаються теоретичні основи та практичні навики ділового спілкування, діловий етикет, правила ведення ділової документації, робота з офісними програмами на ПК, надаються знання з тайм-менеджменту та організації роботи офісу... більше про курси офіс-менеджера
04 липня (середа)
базовий курс

Графік занять: пн. ср. пт.  (15 30 - 18 00)
Про курс: Курси для початківців - менеджерів з персоналу, рекрутерів, кадровиків і тих, хто самостійно підбирає персонал у свою компанію. На наших курсах Ви отримаєте
базові знання з методів підбору працівників, проведення співбесіди по вакансіям різних типів, основи формування корпоративної культури та внутрішньої роботи з персоналом колективу... більше про курси менеджера з персоналу

HR-менеджер - курси
07 липня (субота)
     професійний тренінг

Графік занять: сб. нед. (12 00 - 15 00)
Про тренінг: На тренінгу ЗЕД для бухгалтера Ви отримаєте знання по відображенню у бухобліку зовнішньоекономічної діяльності компанії, згідно вимогам українського законодавства та стандартам бухобліку .... більше про курси зед для бухгалтера
базовий курс

Графік занять:  сб. нед. (15 00 - 19 00)
Про курс:
Курси мсфз для економістів, фінансистів, бухгалтерів, фінансових керівників та управлінців. За допомогою учбових прикладів та завдань Ви освоїте поняття, теоретичну та практичну базу, необхідну для складання фінансових звітів, відповідно до вимог міжнародних стандартів та зможете самостійно формувати фінансовий звіт компанії .... більше про курси мсфз
Курси ЗЕД для бухгалтера
Курсы МСФО \ Курси МСФЗ
Курси менеджера з продажів
базовий курс

Графік занять: сб. нед. (16 00 - 20 00)
Про курс:  Курс розрахований на початківців, бажаючих отримати вакансію та працювати в сфері продажів. Наші курси поможуть Вам зрозуміти психологічні засади професії менеджера з продажів, освоїти та закріпити на практиці всі етапи процесів прямих та непрямих продажів, освоїти різні методи пошуку клієнтів та техніку телефонних продажів ... більше про курси менеджера з продажів
10 липня (вівторок)
Управлінський облік - навчання
професійний курс

Графік занять:  вт. чт. (19 00 - 21 00)
Про курс: На курсі "Управлінського обліку" Ви отримаєте практичні навики по формуванню ціноутворення та системний погляд на питання планування, контролю та обліку діяльності компанії і окремих її процесів за допомогою УО, як системи внутрішнього аналізу ефективності роботи компанії ... більше про курс управлінського обліку
11 липня (середа)
Графік занять: пн. вт. ср. чт. (12 00 -  15 00)
Про курс: Курси менеджера\секретаря для бажаючих освоїти професії офіс-менеджер, секретар, помічник керівника, адміністратор. На курсі "Офіс-менеджер. Помічник керівника" вивчаються теоретичні основи та практичні навики ділового спілкування, діловий етикет, правила ведення ділової документації, робота з офісними програмами на ПК, надаються знання з тайм-менеджменту та організації роботи офісу... більше про курси офіс-менеджера
Курси офіс-менеджера, секретаря-референта
14 липня (субота)
Курси Головний бухгалтер
курси головного бухгалтера

Графік занять: сб. нед. (9 00 - 13 00)
Про курс: Курси для працюючих бухгалтерів та керівників бізнесу. На курсах головного бухгалтера розглядаються питання вимог та правила формування і подачі бухгалтерської звітності у відповідності до податкого кодексу України, види податків та сборів, обов'язки та права платників податків, функції та права контролюючих органів, правила заповнення податкових накладних та декларації .. більше про курси головного бухгалтера
семінар

Графік занять: сб. нед. (15 30 - 20 00)
Про семінар: Діловий етикет - семінар для менеджерів і керівників, бажаючих підвищити культуру ділового спілкування в колективі та будувати стосунки з партнерами компанії на основі загальноприйнятих етичних норм та взаємної поваги. Ви отримаєте поняття ділової етики, її місце та значення в корпоративній культурі та вплив на міжособистісні та професійні стосунки ... більше про семінар з ділового етикету
Діловий етикет
16 липня (понеділок)
курси фінансового аналітика

Графік занять:  пн. ср. пт. (18 45 - 21 15)
Про курс: Курси фінансового аналізу для економістів, бухгалтерів, фінансистів, керівників. На учбових прикладах розглядаються методи фінансового аналізу для розрахунку ліквідності та рентабельності продукції підприємства з метою оптимізації виробничих процесів та ефективного управління фінансами...
більше про курс фінансового аналізу
Курси фінансового аналізу та управління фінансами
17 липня (вівторок)
базовий курс

Графік занять: вт. чт. (10 00 - 14 00)
Про курс: Курси по роботі в програмі АВК-5 для початківців, кошторисників, які не працювали з програмою, для замовників кошторисних робіт - щоб працювати з кошторисною документацією. На навчальних прикладах розглядаються принципи складання кошторисів (в АВК-5) по ремонту, будівництву, використанню обладнання, демонтажу конструкцій, переоснащення, розрахунки адміністративних витрат та ін. ... більше про курси АВК

Курси кошторисника \ Курсы сметчика
20 липня (п'ятниця)
базовий курс

Графік занять:  пн. ср. пт. (19 00 - 21 00)
Про курс:
Курси мсфз для економістів, фінансистів, бухгалтерів, фінансових керівників та управлінців. За допомогою учбових прикладів та завдань Ви освоїте поняття, теоретичну та практичну базу, необхідну для складання фінансових звітів, відповідно до вимог міжнародних стандартів та зможете самостійно формувати фінансовий звіт компанії .... більше про курси мсфз
Курсы МСФО \ Курси МСФЗ
21 липня (субота)
Курсы ФЛП \ Курси ФОП
курси для підприємців

Графік занять: сб. (10 00 - 14 00)
Про курс: На курсах для підприємів Ви дізнаєтесь, як, згідно українського законодавства, оформити відкриття ФОП (1-2-3-груп), вимоги, щодо ведення документації, загальні правила ведення обліку, правила роботи з касою, подання податкових звітів, оформлення найманих працівників та інші питання ведення дільності ФОП ...
більше про курси фоп

Графік занять: сб. нед. (15 00 - 19 00)
Про курс: Курси по організації ресторанного бізнесу для власників ресторанного закладу чи тих, хто планує займатися даною справою; багато інформації для менеджерів\адмістраторів ресторану, як з досвідом, так і без. На заняттях розглядаються всі основні аспекти роботи ресторанного закладу від відкриття до налагодження внутрішньої організації ...  більше про курси ресторанного бізнесу
Курси Ресторанний бізнес
Курсы бизнес-планирования
базовий курс

Графік занять: сб. нед. (18 00 - 21 00)
Про курс:
Даний курс допоможе Вам навчитися планувати та прогнозувати фінансову діяльність власного бізнесу, компанії, проводити аналіз ринку товарів (послуг), визначати цільові стратегії, фінансові ризики, перспективи розвитку. На учбових прикладах розглядаються методи фінансового аналізу для розрахунку ліквідності та рентабельності продукції підприємства з метою оптимізації виробничих процесів та ... більше про курс бізнес-планування

22 липня (неділя)
Директор по персоналу - курси
професійний курс

Графік занять: сб. нед. (15 30 - 18 30)
Про курс: Курси підвищення кваліфікації для менеджерів з персоналу (HR-рів). Навчання для керівників відділів та компаній по впровадженню системи управління персоналом та корпоративної культури. Розглядаються питання формування кадрової політики на підприємстві, мотиваційних підходів, налагодження системи кадрового документообігу, формуванню кадрового резерву, підвищення кваліфікації працівників та ін.... більше про курси деректора з персоналу
23 липня (понеділок)

Графік занять: пн. ср. пт. (18 30 - 21 00)
Про курс: Курси по організації документообігу в компанії. Для діловодів, секретарів, керівників підрозділів. Система дотримання вимог оформлення та зберігання внутрішньої документації компанії та зовнішньої кореспонденції. Правила офомлення витягів, наказів, постанов, протоколів, розпоряджень та робота із запитами від держустанов ... більше про курси діловодства
Курси документообігу в компанії
24 липня (вівторок)
Курси Ресторанний бізнес
HR-менеджер - курси
Графік занять: вт. чт. (15 00 - 18 00)
Про курс: На курсах ресторанного менеджменту розглядаються питання підбору персоналу, стажування для роботи в залі, на барі та кухні. Підбір та проведення навчальних тренінгів,  способи контролю адміністраторів, офіціантів, кухарів. Попередження та вирішення конфліктних ситуацій з відвідувачами ... більше про курси ресторанного менеджменту
базовий курс

Графік занять: вт. чт.  (18 00 - 21 00)
Про курс: Курси для початківців - менеджерів з персоналу, рекрутерів, кадровиків і тих, хто самостійно підбирає персонал у свою компанію. На наших курсах Ви отримаєте
базові знання з методів підбору працівників, проведення співбесіди по вакансіям різних типів, основи формування корпоративної культури та внутрішньої роботи з персоналом колективу... більше про курси менеджера з персоналу

28 липня (субота)
Як пройти співбесіду (тренінг)
тренінг

Графік занять: сб. (16 00 - 20 30)
Про тренінг:  Одноденний тренінг для тих, хто знаходиться в активному пошуку роботи або лише планує зміну професійної діяльності чи місця роботи. На тренінгу розглядаються: вимоги до професійного резюме, психологічна підготовка до співбесіди, розвиток навичок самопрезентації, стандарти проходження інтерв'ю з  HR-ом .... більше про тренінг співбесіди
кнопка "Подати заявку"
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад до змісту | Назад до головного меню ^Наверх