Курси МСФЗ в Києві - навчальна студія Trend

Перейти до контакту

Головне меню:

Навчання > Бізнес - навчання > Фінанси та аналіз
      Навчання - Направлення Бізнес - Міжнародні стандарти фінансової звітності
Міжнародні стандарти фінансової звітності      базовий курс
Курсы МСФО \ Курси МСФЗ
Цільова аудиторія: Курси МСФЗ для економістів, бухгалтерів, фінансових керівників та управлінців. Для проходження даного навчання необхідна базова бухгалтерська, фінансова чи економічна освіта.
Ціль курсу: за допомогою учбових прикладів та завдань навчитися складати фінансовий звіт про переміщення грошових коштів компанії, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності
(програму курсу читайте нижче)

Для чого курси мсфз:
Стандарти МСФЗ – це певні правила та стандарти, розроблені спеціальним комітетом по міжнародним стандартам фінансової звітності (КМСФЗ), з метою єдиного сприйняття бухгалтерського обліку в різних країнах (ОАЕ, Австрія, Бельгія, Болгарія, Швеція, Естонія, Латвія, Італія, Австралія, Україна, Польща, Македонія, Нідерланди, Норвегія, Ірландія, Велика Британія, Ісландія, Нова Зеландія, Португалія та ін.)
В багатьох країнах звіти по мсфз є обов’язковими, в деяких - обов’язкові не для всіх компаній. А деякі країни не підтримують дану систему і працюють за власною системою стандартів (США, Мексика, Індонезія, Індія, Китай, Куба, Лівія, Туніс та ін.)
 
В Україні дані стандарти підтримуються і тому, потребують професійного підходу при вивченні. В цілому вони відрізняються від звичного нам бухгалтерського звіту, але фінансові дані для мсфз ми можемо взяти з нашого бухгалтерського балансу компанії. І звітність, що сформована за нашими стандартами, трансформується у форму звітності по мсфз.
Метою фінансової звітності мсфз - є надання керівництву\власнику бізнесу інформації про фінансовий стан компанії (на кінець звітного періоду), про переміщення грошових потоків, зміни в капіталі, сукупному доході та фінансових результатах діяльності.

Про принципи складання звітності по міжнародним стандартам, Ви дізнаєтесь на наших курсах по мсфз. Розглянете види та вимоги стандартів мсфз, методи консолідації звітності, дізнаєтесь про правила формування, трансформації та подачі звітності по мсфз на навчальних прикладах, які підготували наші викладачі.

Документ по закінченню: сертифікат студії "Тренд"
Кількість бонусів: 40 (про бонусну програму читайте на стор. Акції та знижки)

кількість годин та вартість навчання
    навчання в групі:

    4-8 чол. - 32 астрон. год. - 3100 грн.

    3 чол.  -  28 астрон. год. - 3100 грн.

   індивідуальне навчання:

    2 чол. - 24 астрон. год. - 3600 грн.

    1 чол. - 20 астрон. год. - 215 грн\год
заняття на території замовника (в Києві)
   навчання в групі:

  3 і більше чол. - умови і вартість

  обговорюються з менеджером

    індивідуальне навчання:

  2 чол. - 3750 грн.

  1 чол. - 240 грн\год
дистанційне навчання
  індивідуальне навчання
  онлайн в Skype:
1 чол. - 210 грн\год
 

заочне навчання
   по e-mail:
не проводиться


При індивідуальному навчанні на курсах мсфз (1-2 чол.) - вказана мінімальна кількість годин, необхідних для засвоєння учбової програми та отримання сертифікату про закінчення навчання.
У випадку вибіркового індивідуального навчання (за деякими темами програми) - сертифікат не видається.
Консультування нашими спеціалістами вашого робочого завдання чи проекту по здачі звітності за міжнародними стандартами - кількість годин  і вартість обговорюються з менеджером студії в кожному конкретному випадку.
Заняття на території замовника по курсам мсфз (в межах Києва) - узгоджуються з менеджером.
Якщо у Вас ще залишились питання, щодо навчання, звертайтесь до менеджера студії за
тел. (067) 186 46 05, (066) 617 80 37  або через онлайн-форму Питання менеджеру


Заявка на навчання в студії Тренд

графіки занять в групі
початок
навчання
графік
навчання
тривалість
навчання
закінчення
навчання
вартість навчання
в групі
гаряча знижка
21.10.2018
16 00 -20 00
вс.
8 зан.
по 4 год.
09.12.2018
3100
_
24.10.2018
19 00 - 21 00
пн. ср. пт.
16 зан.
по 2 год.
28.11.2018
3100
_
10.11.2018
12 00 - 15 00
сб. нед.
10 зан.
по 3 год.
09.12.2018
3100
_
програма курсу      Міжнародні стандарти фінансової звітності

Поняття, складові та представлення фінансової звітності згідно МСФЗ. Якісні характеристики та елементи фінансової звітності (активи, зобо'язання, капітал, доходи, витрати)
                           
Представлення в фінансовій звітності активів:                                                     
 •        Основні засоби                                                                  
 •        Нематеріальні активи                                                                                
 •        Затрати по займам                                                                                    
 •        Знецінення активів                                                                                   
 •        Довгострокові активи, призначені для продажу
 •        Інвестиційна нерухомість                                                                           
 •        Запаси                                                                              
 •        Фінансові активи (дебіторська заборгованість, інвестиції, грошові кошти)
 
Представлення в фінансовій звітності зобов'язань:
 •     Фінансові займи, кредити банків                                                                 
 •     Резерви, умовні зобов'язання, умовні активи
 
Валюта та вплив валютних курсів                                                                      
Оренда                                                                                                          
Винагорода працівникам                                                                               
Податок на прибуток                                                                                        
Відображення фінансових результатів (виручки)                                                 
Події після звітної дати                                                                                     
Виправлення помилок                                                                                      
Звіт по перебіг грошових коштів                                                                       

Індивідуальна фінансова звітність згідно МСФЗ:                                                
 •        Застосування МСФЗ вперше                                                                       
 •        Трансформація фінансової звітності                                                            
 •        Проміжна фінансова звітність                                                                     
 •        Розкриття інформаціі про пов'язані сторони
 •        Операційні сегменти                                                                      
            
Консолідована фінансова звітність:                                                                      
 •        Консолідований звіт про фінансовий стан (баланс)
 •        Консолідований звіт про фінансові результати
 
Сільске господарство/ або Розвідка та оцінка запасів корисних копалин                                  


Курси для фінансистів та керівників
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад до змісту | Назад до головного меню ^Наверх